nowelizacja Kodeksu pracy-TT

Od 1 września – zmiany w Kodeksie pracy, czyli koniec syndromu tzw. pierwszej dniówki

Od 1 września 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy zakładająca zawarcie umowy o pracę na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Co ważne, za  brak umowy pracodawca będzie…

trust

Zaufanie do radcy prawnego, czyli kilka słów o tajemnicy zawodowej

Zawód radcy prawnego niewątpliwie stanowi on zawód zaufania publicznego będący instytucją uregulowaną w Konstytucji RP. Obok państwowych organów ochrony prawnej, radca stoi na straży przestrzegania wolności i praw obywatelskich. Radca…

euro

Ograniczenie limitu płatności gotówkowych z 15.000 euro do 15.000 zł – czy to będą „dobre zmiany”?

W minioną środę – porą wieczorową – Sejm opowiedział się za obniżeniem do 15.000 zł limitu transakcji gotówkowych, mimo że sejmowa komisja finansów publicznych popierała pozostawienie dotychczasowego limitu 15.000 euro….

hand-65688_1280

Zwolnienie dyscyplinarne  – możliwość uzyskania przez pracownika wyższego odszkodowania

Zwolnienie dyscyplinarne jest dopuszczalne wyłącznie w określonych przez prawo przypadkach. W przypadkach zastosowania tej formy rozwiązania stosunku pracy wbrew przepisom kodeksu pracy, pracownik może uzyskać odszkodowanie na drodze sądowej. Odszkodowanie…

signs-1172209_1280

Odpowiedzialność prokurenta za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości? –zmiany w prawie upadłościowym

Już miesiąc (od 1 stycznia 2016 r.) obowiązują nowe przepisy regulujące oddłużanie podmiotów gospodarczych. Stało się to za przyczyną uchwalonej w maju 2015 r. – ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z…

change-948008_1280

ISTOTNA ZMIANA PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – art. 187 k.p.c.

W dniu 1 stycznia 2016 roku – na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. zmieniającej kodeks postępowania cywilnego weszły w życie istotne zmiany przepisów postępowania cywilnego  dotyczące polubownych…

shield-953533_1280

PRAWO PRACY – ZMIANY W 2016 ROKU

Nowy 2016 rok niesie ze sobą kilka istotnych zmian w prawie pracy. Najważniejsze z nich to oskładkowanie umów zlecenia, ograniczenie w zawieraniu umów terminowych i zmiany w uprawnieniach rodzicielskich. Dziś…

christmas-

Święta…

Dla wszystkich Czytelników – prawników, nieprawników oraz ich przyjaciół – z wyłączeniem domniemanej mocy wiążącej ale zgodnych z Konstytucją, najlepsze życzenia przyjaznych środowisku, świadomych społecznie, bezstresowych, neutralnych i z uśmiechem na twarzy…

piggy-bank-1056615_1280

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego

W dniu 27 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015…

accident-641456_1280

Sprawca nie posiada ważnego OC, czyli likwidacja szkody spowodowanej przez nieubezpieczonego posiadacza pojazdu mechanicznego

Dzisiejszy artykuł powstał pod wpływem bardzo ciekawego zapytania, które otrzymałam od jednej z Czytelniczek. Dla zobrazowania problemu, pozwoliłam sobie (za zgodą Pani Magdy) udostępnić jego treść: Dzień dobry!          Od…